CZ EN

MVGM Property Management Czech s.r.o.


Váš poradce pro správu nemovitostí

Společnost MVGM představuje významnou autoritu v oblasti nemovitostí a její historie sahá až do roku 1953. Aktuálně patří mezi 5 nejvýznamnějších společností v oblasti správy nemovitostí v Evropě a je největším správcem nemovitostí v Nizozemsku. Tato holandská společnost na základě alianční dohody se společností JLL, mezinárodním poskytovatelem profesionálních služeb v oblasti nemovitostí, v průběhu  2. poloviny roku 2019 kompletně převzala jejich aktivity v oblasti správy nemovitostí a vytvořila tak síť specializovaných, zkušených a zavedených týmů MVGM působících v 8 zemích kontinentální Evropy (Česká republika, Německo, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko a Španělsko).

MVGM Property Management Czech tak propojuje mezinárodní zkušenosti s detailní znalostí českého realitního prostředí. Disponuje týmem zkušených odborníků fungujících na českém trhu nemovitostí již téměř 30 let a svým klientům nabízí široké, ucelené a provázané spektrum služeb nejvyšší kvality se zaměřením na správu nemovitostí, technickou správu nemovitostí a další navazující služby, jako je ESG a "zelené" certifikace, korporátní účetnictví, podpora procesu pronájmů, marketing pro budovy ve správě, řízení staveb a poradenství, projektový management, jakožto i další poradenské služby dle aktuálních potřeb klientů. Společnost spravuje kancelářské budovy, komerční centra, industriální a logistické parky, nákupní centra, retailové parky, rezidenční komplexy, hotely a mnoho dalšího jak pro české tak pro zahraniční investory.

Za svůj hlavní cíl společnost MVGM považuje neustálé zvyšování hodnoty a zlepšování celkového výkonu nemovitostí svých klientů. Toho dosahuje prvotřídní kvalitou správy jejich nemovitostí a zaváděním moderních trendů provozování budov tak, aby byla zajištěna maximální spokojenost nájemců. Aby toto vše bylo možné, je zapotřebí pracovat s přesnými daty, neustále si udržovat vynikající vztahy s nájemci a maximálně efektivně zajišťovat služby od nejlepších dodavatelů na trhu za příznivé ceny. Realizací této strategie se MVGM snaží docílit návratnosti investic svých klientů a tím také napomáhat naplňování jejich cílů. Kvalitu svých služeb společnost garantuje, o čemž svědčí mimo jiné i její členství v různých renomovaných institucích, partnerská spolupráce s nimi a certifikace, a to například certifikát ISAE 3402 typu II (záruka vysokých bezpečnostních a procesních standardů).

MVGM chce být neustále aktivní a dynamickou firmou, která bude vždy jednat čestně a transparentně jako poskytovatel služeb i jako zaměstnavatel.


Zásady společnosti MVGM jsou založené na následujících principech:

  • Dodržujeme veškeré platné zákony a předpisy
  • Děláme, co se od nás očekává
  • Stížnosti řešíme s maximální péčí
  • Chráníme zaměstnance, kteří mají podezření na nepřípustné jednání


Oficiální webovské stránky: www.mvgm.cz